Zonnepanelen Gouda

Wilt u advies over het besparen met zonnepanelen? Neem dan contact op met Baderie Gouda voor een vrijblijvend advies gesprek over zonnestroom en pv panelen.

Maak een vrijblijvende afspraak >

Zonnestroom- of PV-Panelen

Een zonnestroompaneel wordt ook wel PV paneel genoemd. De afkorting PV staat voor Photo Voltaïsch. Op zonnepanelen zitten laagjes silicium. Zonlicht wekt elektrische spanning op tussen die laagjes. Dat heet een fotovoltaïsche reactie. Deze spanning, die gelijkstroom is, wordt door een zogenoemde omvormer omgezet naar wisselstroom. Dat is de stroom die geschikt is voor huishoudelijke apparaten.

Wat is een zonnestroom installatie en hoe werkt het?

Een zonnestroom installatie is een systeem om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Het systeem bestaat uit meerdere zonnepanelen en één of meerdere omvormer. Het opwekken van stroom middels een zonnepaneel is verreweg de makkelijkste manier om energie op te wekken. Het zonnepaneel hoeft slechts in de richting van de zon geplaatst te worden en het levert al elektriciteit. De elektriciteit komt via een kastje, de omvormer genoemd, uw huis binnen en wordt aangesloten op de meterkast.

Veel mensen denken dat wanneer er geen zon is de zonnepanelen niet meer werken. Dit is echter fout om te beweren. Fotovoltaïsche zonnepanelen werken op basis van licht en niet zozeer op basis van zonlicht. Het is natuurlijk wel zo dat zonnepanelen beter zullen functioneren als de zon er pal opstaat. De lichtintensiteit en de hellingsgraad zijn het meest van belang bij zonnepanelen. De stroom die u opwekt, hoeft u niet op te slaan in accu's, maar wordt terug geleverd aan het stroomnet. In feite bent u daarmee dan dus stroomleverancier geworden. De stroom die u terug levert aan het stroomnet bent u overigens niet kwijt. De stroom gaat namelijk altijd eerst door uw eigen stroommeter. Het grote voordeel hiervan is dat wanneer u zelf geen stroom gebruikt en de panelen staan goed in de zon, dan loopt uw energie meter de andere kant op! Heeft u aan het einde van het jaar meer stroom terug geleverd aan het stroomnet dan zelf gebruikt, dan krijgt u dus geld terug van de elektriciteitsmaatschappij! U moet altijd wel zelf doorgeven aan het energiebedrijf dat u zonnepanelen heeft aangeschaft en dat u wilt terug leveren aan het net. U krijgt dan een meter die geschikt is hiervoor. Soms zit deze al in het huis. Voor het plaatsen van de zonnepanelen op het dak zijn allerlei verschillende systemen verkrijgbaar. Voor elk type dak is een manier. Belangrijk is dat de panelen zo lang mogelijk per dag in de zon staan. Het beste is daarom de panelen te richten op het zuiden. Belangrijk is dat er geen schaduw op valt.

De verschillende termen:

Wat is een wp?
De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht de op het paneel valt. Om toch de opbrengsten van panelen met elkaar te kunnen vergelijken wordt de opbrengst van een paneel uitgedrukt in wp (wattpiek). Een wattpiek geeft aan hoeveel stroom het paneel kan opwekken in ideale omstandigheden (veel zonlicht). Een paneel van 200wp heeft dus een betere opbrengst dan een paneel van 180wp. Het is dus niet zo dat een paneel van 200wp ook daadwerkelijk 200watt oplevert. Om de opbrengst van een paneel te bepalen wordt daarom gewerkt met een omrekenfactor. Met behulp van de omrekenfactor is het heel eenvoudig om de opbrengst in wp om te rekenen naar de opbrengst in Kwh per jaar. U rekent met het energiebedrijf namelijk af in kWh. De omreken factor is per land verschillend en is o.a. gebasseerd op het aantal zonuren, en lichtintensiteit. Voor Nederland is de omrekenfactor: 0,85. Een paneel van 250wp levert per jaar dus circa 250wp x 0,85 = 212.5 Kwh per jaar.

Wat is een Kwh?
Kwh (kilo-watt-uur) is het getal waarmee stroomverbruik en stroomopbrengst wordt gemeten. Energieverbruik van een apparaat wordt altijd opgegeven in het een aantal Watt (W). Zo verbruikt een gloeilamp bijvoorbeeld 60 watt en een waterkoker ongeveer 1200W (watt). Het aantal watt dat een apparaat gebruikt wordt uitgedrukt per uur. De gloeilamp gebruikt in 1 uur dus 60 Watt en de waterkoker in 1 uur 1200W. Om het energieverbruik van de apparaten te berekenen is het dus belangrijk te weten hoeveel uur een apparaat aanstaat. Wanneer de gloeilamp van 60 Watt 3 uur aanstaat berekend dit dus een totaal verbruik van: 3x60= 180 Watt (uur). Omdat de getallen van het energieverbruik erg groot worden, wordt er niet gesproken van Watt-uur, maar van Kilo-watt-uur (Kwh). 1 kilo-watt is gelijk aan 1000 Watt.

Een rekenvoorbeeld:
Een gloeilamp van 60W die 20 uur aanstaat gebruikt: 60 x 20= 1200 watt-uur oftewel 1,2Kwh. Een waterkoker van 1200w die 1 uur aanstaat gebruikt: 1200 x 1 = 1200 watt-uur oftewel ook 1,2Kwh. De prijs van 1 Kwh wordt bepaald door de energiemaatschappij en ligt momenteel op ongeveer € 0,25. Een gemiddeld gezin (4 mensen) verbruikt ongeveer 3500 Kwh per jaar aan stroom. Door zonnepanelen te installeren kan een groot deel van deze energie zelf worden opgewekt. Een zonnepaneel van 1 bij 1 meter (1m2) wekt per jaar ongeveer 100-120 Kwh op.

Wat brengen zonnepanelen op en wanneer is de investering terug verdiend?

De opbrengst van een zonnepaneel of complete zonnestroom installatie wordt opgegeven in Wp of Kwh per jaar. Om het aantal Wp om te rekenen naar Kwh per jaar wordt het aantal wp vermenigvuldigd met de factor 0,85. (zie ook de uitleg van de termen hierboven). Met het aantal Kwh die een installatie opbrengt kan worden berekend hoeveel jaar het duurt om de installatie terug te verdienen.

Een voorbeeld:
Een installatie van 2000 wp (circa 8 panelen) levert per jaar 2000 x 0,85 = 1700 Kwh op. Uitgaande van de huidige gemiddelde energieprijs van 0,25 euro per Kwh betekent dit een opbrengst/besparing van 425 euro per jaar. De kosten van een installatie van 2000 wp kunnen verschillen per merk paneel en aanbieder. De gemiddelde prijs voor een wp ligt momenteel op ongeveer € 2,20 (prijs voor een complete installatie vanaf 2000wp).

De installatie uit het voorbeeld is dus terug verdiend in: 10,4 jaar. (4400 euro aanschaf / 425 euro per jaar = 10,4 jaar). Met een levensduur van 25 jaar levert een zonnepaneel dus geld op! Je kunt dus spreken van een verdientijd van 15 jaar! Belangrijker is om te zien dat het rendement op uw investering circa 10% is per jaar!

Een zonnestroom installatie van 2000wp levert in 25 jaar tijd ca. 40.000 Kwh op. (rekening houdend met klein rendementsverlies over de levensduur). Met een aanschaf prijs van 4400 euro voor de set, komt de Kwh prijs op: (4400 / 40.000 = € 0,11) Een Kwh opgewekt met een zonnestroom installatie kost slechts: € 0,11 euro. Meer dan de helft goedkoper dan grijze stroom! Bij de berekening daarvan wordt doorgaans niet met alle factoren rekening gehouden. Om volledig te zijn, zou je veel meer zaken mee moeten tellen, ook de inflatie, de rente die je over het bedrag had gekregen als je het geld had belegd of op een spaarrekening had gezet. Wat we in ieder geval kunnen zeggen, is dat het een rendabele investering is. Het verdient zich terug en levert winst.

Salderen

Het gebeurt niet vaak, maar soms produceren zonnepanelen meer stroom dan een huishouden verbruikt. Mocht dit het geval zijn dan zijn energiebedrijven verplicht om de eerste 5000 kWh opgewekte stroom af te nemen. Wat je meer levert dan je eigen verbruik, wordt veelal tegen ongeveer 6 cent per kWh vergoed, in een enkel geval wordt meer betaald.

De gemiddelde prijs per Wattpiek was zo’n 10 jaar geleden nog ongeveer 5,50 euro. Ondertussen is de prijs per Wattpiek enorm gedaald. De prijs daling is voornamelijk te danken aan de verbeterde technologie en goedkopere grondstoffen. Ook op het gebied van zonnepanelen is de concurrentie behoorlijk toegenomen. Een logisch gevolg is dat de prijs dan daalt. Een nadeel is vaak weer dat de overheden dan de subsidies wat terugschroeven. Op dit moment is er geen subsidie regeling voor pv panelen, maar particulieren kunnen wel de btw terugvorderen van de Belastingdienst. 

Verschillende panelen

Er zijn verschillende zonnepanelen ontwikkeld in de afgelopen eeuw. We kunnen de panelen onderverdelen in fotovoltaïsche zonnepanelen en thermische zonnepanelen (ook wel zonneboilers genoemd). Er kan ook onderscheid gemaakt worden als we kijken naar fotovoltaïsche zonnepanelen. Daar bestaan de volgende types van: monokristallijne (ook wel zwartjes genoemd), polykristallijne (ook wel blauwtjes genoemd) en amorfe zonnepanelen. De kosten van zonnepanelen met poly kristallijne cellen zijn lager, maar deze hebben een grotere oppervlakte per Wp nodig.

Hoeveel panelen

Als je duidelijk hebt hoeveel stroom je wilt opwekken dan is het tijd om uit te zoeken hoeveel zonnepanelen je nodig gaat hebben. Als we kijken naar de meest gangbare zonnepanelen dan hebben deze een vermogen van 250 Wattpiek. De 250 Wattpiek is de te leveren capaciteit onder ideale omstandigheden. 0,85 kilowattuur (kWh) staat gelijk aan 1 Wattpiek (Wp). Wanneer je duidelijk hebt hoeveel kWh je op jaarbasis wilt opwekken weet je hoeveel zonnepanelen er nodig zijn. Zoals je hierboven al hebt gelezen, gebruikt een gemiddeld huishouden gemiddeld zo’n 3500 kWh aan elektriciteit op jaarbasis. Je hebt daarvoor zo’n 4000 Wp nodig. Dit staat dus gelijk aan 8 of 9 zonnepanelen. Hiermee word dan de helft van het jaarlijkse gemiddelde energie verbruik opgewekt. Tegenwoordig hebben wij in huis steeds meer apparatuur om ons leven zo comfortabel mogelijk te maken. Het Nibud heeft een onderzoek gedaan waaruit naar voren komt dat een gemiddeld huishouden zo’n 3500 kWh aan energie op jaarbasis verbruikt. De hoeveelheid zonnepanelen die je nodig dient te hebben is afhankelijk van je huidige energie verbruik. Kijk eens op uw jaar overzicht van je energie leverancier en bepaal aan de hand daarvan welk deel u wilt opvangen door energie van uw zonnepanelen. Wanneer je de volgende vragen beantwoord is het mogelijk om een helder beeld te vormen van het aantal benodigde zonnepanelen:

- Wat is je budget?
- Welke hellingshoek heeft je dak?
- Welke kant staat uw dak op gericht?
- Hoeveel energie wil ik op jaarbasis opwekken?
- Wat voor capaciteit hebben de zonnepanelen die ik voor ogen heb?

Als u de bovenstaande vragen hebt beantwoord dan geeft dat een aardig beeld voor het aantal aan te schaffen zonnepanelen.

Berekening opbrengst zonnepanelen

Stap 1: bepaal het piekvermogen van het PV-systeem

Aantal PV-panelen 15
Piekvermogen per PV-paneel in Watt 250 Watt
Piekvermogen gehele PV-systeem 3750 Watt
Opbrengst PV-systeem bij optimale plaatsing 3187 kWh per jaar

Stap 2: geef de lokatie in Nederland op van het PV-systeem

Provincie Zuid-Holland
Opbrengst PV-systeem met correctie voor locatie 2710 kWh per jaar 

Stap 3: bepaal de instraling bij een gegeven oriëntatie en hellingshoek

Oriëntatie van de PV-panelen (0 = Zuid, 90 = West, -90 = Oost) 0 graden
Hellingshoek van de PV-panelen (0 tot 90 graden) 28 graden
Instralingsfactor (maximaal 100%) 95 %
2575 kWh per jaar
De opbrengst wordt berekend voor de gegeven locatie, oriëntatie en hellingshoek.

Verantwoording berekeningsmethode

Een PV-systeem met een piekvermogen van 1000 Watt levert in Nederland per jaar ongeveer 800 kWh. De panelen moeten dan wel optimaal geplaatst zijn. Het piekvermogen van PV-panelen wordt meestal aangeduid met de eenheid Wp (Watt piek). Een paneel van 125 Wp heeft dus een piekvermogen van 125 Watt.

Het zonaanbod in Nederland varieert per provincie. In het westen van het land is er meer zonaanbod dan in het oosten. Gemiddeld is de instraling zo’n 1.000 kWh per vierkante meter per jaar.  

Terugverdientijd PV-systeem
Aanschafkosten PV-systeem € 13500
Piekvermogen PV-systeem (Wp) 3375
Uren volle zon 1000
Opbrengstfactor 0.88
Instralingsfactor (%) 95
Energieprijs 2010 (€) 0.230
Jaarlijkse prijsstijging energie (%) 7
Overheidssubsidie (€ / kWh) 0.000
Levensduur zonnepanelen (jaren) 25
Geschatte terugverdientijd 13 jaar
Winst na levensduur € 27.545

Om te kijken hoe geschikt je dak is kun je de adviesmodule over PV zonnepanelen doorlopen op Milieucentraal.

Rekenvoorbeeld 1:
Een gezin verbruikt 3000 kWh per jaar aan stroom. Het gezin besluit dat ze 70% van hun stroom willen opwekken met zonnepanelen, de overige 30% willen ze gaan terugbrengen met besparingen in het gebruik. Ze willen jaarlijks dus 2100 kWh aan stroom opwekken met zonnepanelen. Om dit te bereiken hebben ze 2625 Wp nodig aan vermogen aan zonnepanelen. (2100 kWh / 0.8 (80kWh/100Wp) Voor dit vermogen hebben ze 17.5 vierkante meter aan zonnepanelen nodig. (2625Wp / 150Wp/m2). Dus bij een paneel van 250wp is dat 10 a 11 stuks panelen 

Rekenvoorbeeld 2:
Een groot gezin heeft een dakoppervlak van 30 vierkante meter wat geschikt is voor zonnepanelen en wil weten hoeveel stroom ze daarmee kunnen opwekken. Het vermogen van hun systeem is 30 m2 x 150 Wp/m2 = 4500 Wp. Met deze 4500wp kunnen ze jaarlijks 3600 kWh aan stroom opwekken (x80 kWh/100Wp). Zelf verbruiken ze 4000 kWh aan stroom. Ze kunnen dus zelf hun 90% van hun huidige jaarlijkse verbruik zelf opwekken met zonnestroom.

Totale kosten zonnepanelen

De totale zonnepaneel kosten bestaan uit het volgende:

Zonnepanelen. Meestal 6, 8, 10 of 12 zonnepanelen voor een woning.
Omvormer (inverter) Zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in netklare wisselstroom. Verplicht onderdeel. Gaat normaal gesproken ongeveer 10 jaar mee en kost circa € 1.000.
Bekabeling Legt de verbinding tussen de zonnepanelen, de omvormer en het elektriciteitsnet.
Montagesets. Om de zonnepanelen aan je dak te bevestigen.
Installatie. Van het systeem op het dak en de kosten voor de aanleg van een extra groep in de meterkast.
Optie: Console. Alleen nodig als de zonnepanelen op een plat dak komen.
Optie: Meter. Eventueel t.b.v. registratie verbruik en teruglevering.
Optie: Meetstation. Dit accessoire meet het huidige vermogen van de zonnepanelen en laat zien of alles optimaal werkt. Niet verplicht, wel aan te raden.
De kosten voor een set zonnepanelen van 2000 Wp zijn, afhankelijk van het type zonnecel, ongeveer € 4000,-. In die kosten zijn meegenomen: de zonnepanelen, de montagematerialen voor een schuin dak, de omvormer en de bekabeling. De montage kosten voor zo’n zonnepanelen systeem liggen op ongeveer € 750,- tot € 1100,- afhankelijk van de situatie. Daarbij kunnen extra kosten komen als het plaatsen van een extra groep in de meterkast, de aanleg van een stopcontact bij de dakdoorvoer of het vervangen van de elektriciteitsmeter.

Neem direct contact op Met een ervaren installateur

Contact opnemen